Informacje bieżące

Gratulacje z okazji nadania tytułu naukowego profesora Pani dr hab. inż. Magdalenie Janus 12.05.2021 10:37

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Pani dr hab. inż. Magdalena Janus postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymała tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pani Profesor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz Jej wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska składamy Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.