Informacje bieżące

Gratulacje z okazji nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inż. Pawłowi Sikorze 02.06.2021 12:36

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 31 maja 2021 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał Panu dr. inż. Pawłowi Sikorze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska składamy Panu Doktorowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.