Informacje bieżące

Bada bezcementowe kompozyty budowlane o znacząco obniżonym śladzie węglowym. Przyleciał na nasz wydział z Wielkiej Brytanii 17.11.2022 14:42

Dr Mehdi Chougan z Brunel University London, stypendysta Horyzontu 2020 - Akcje Marii Skłodowskiej-Curie przez najbliższe kilka tygodni będzie realizował pod okiem naszych naukowców, staż badawczy w ramach swojego projektu naukowego – „DigiMat - Digital fabrication and integration of Material reuse for environmentally friendly cementitious composite building blocks”.

 

Dwuletni projekt prowadzony przez naukowca w Londynie, poświęcony jest produkcji zrównoważonych kompozytów cementowych wykonywanych w technologii druku 3D, które zawierają w swoim składzie materiały odpadowe.

Część projektu badawczego realizowana jest przy współpracy z naszym wydziałem. Celem pobytu Dr. Mehdiego Chougana jest opracowanie bezcementowych kompozytów zawierających w składzie cegłę rozbiórkową o znacząco obniżonym śladzie węglowym. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 212 933,76 euro. Staż realizowany jest w Katedrze Budownictwa Ogólnego pod opieką dr. hab. inż. Pawła Sikory, prof. ZUT.

Więcej nt. projektu Mehdiego można znaleźć na stronie.  

O wynikach poprzednich prac badawczych między naszymi naukowcami a badaczami z Brunel University London, które poświęcone są opracowaniu bezcementowych kompozytów budowlanych można przeczytać na stronie.  

Życzymy powodzenia!

 Na zdjęciu naukowiec z Anglii