Informacje bieżące

50 edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 26.10.2022 12:40

TERMIN WEWNĘTRZY - 8 listopad 2022 r. (Pokój 205)

Trwa nabór wniosków w 50 edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

 

·        prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;

·        publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 37 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji  w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 40).


Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-za-prace-dyplomowe-rozprawy-doktorskie-oraz-publikacje-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-mieszkalnictwa

 

Regulamin Konkursu (format:  pdf, rozmiar:  106 KB)

Zarządzenie nr 37 poz 40 (format:  pdf, rozmiar:  596 KB)

Załączniki do regulaminu (format:  zip, rozmiar:  139 KB)