Kontakt

Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie

 

e-mail: samorzadwbia@zut.edu.pl

facebook: facebook.com/samorzad.wbia

siedziba: Aleja Piastów 50a, pokój 103 (parter, przy dziekanacie ds. socjalnych)