Budownictwo

Każdego dnia mijasz obiekty budowlane tworzące wspólną przestrzeń, jeśli chcesz uczestniczyć w ich projektowaniu czy wykonywaniu jesteś w idealnym miejscu. Budownictwo to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów technicznych.

Budownictwo – dlaczego warto
 • Uniwersalny kierunek = uniwersalny zawód
 • Jedyne studia budowlane w północno-zachodniej Polsce
 • Jesteśmy jedyną uczelnią gdzie praktyki budowlane trwają cały semestr
 • Po naszych studiach możesz uzyskać uprawnienia budowlane
 • Już pracujesz? Żaden problem zapisz się na studia niestacjonarne (piątek-sobota-niedziela)
 • Bo nasi studenci są najlepsi
Studia inżynierskie

studia inżynierskie są to studia pierwszego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Po ukończeniu tego kierunku zostaniesz inżynierem budownictwa. Jest to zawód z wieloletnią tradycją i szerokimi perspektywami pracy w kraju i zagranicą.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia
spotykamy się na uczelni przez 4 lata (8 semestrów, z czego jeden semestr to praktyka budowlana); studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
spotykamy się na uczelni przez 4,5 roku (9 semestrów, z czego jeden semestr to praktyka budowlana); studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. studia prowadzone są w układzie piątek/sobota/niedziela, odpłatne, umożliwiają pracę zawodową;


Specjalności:

 • KBI – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
 • TOB – Technologia i Organizacja Budownictwa,
 • DUL – Drogi Ulice i Lotniska,
 • BW – Budownictwo Wodne,

Czego się nauczysz:

 • KBI zdobędziesz wiedzę jak zaprojektować własny dom, przestrzenną galerię handlową, hale sportowe, magazyny, garaże wielopoziomowe czy po prostu altankę w ogrodzie;
 • TOB będziesz przygotowany do pomocy przy kierowaniu i organizowaniu placu budowy. Nauczysz się jak zarządzać kosztami na budowie tak by zmieścić się w założonym budżecie oraz jak podpisywać umowy;
 • DUL nauczymy cię jak projektować drogi, linie tramwajowe, linie kolejowe w mieście i po za nim czy nawet lotnisko tak by codzienny powrót do domu był przyjemnością;
 • BW nauczymy cię jak dobrze zagospodarować tereny nabrzeża (nie tylko szczecińskiego) i czym są konstrukcje hydrotechniczne;

Twoja kariera zawodowa:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo to świetna inwestycja w siebie i wiele możliwości na pracę:

 • KBI możesz zdobywać doświadczenie w biurze projektowym, wytwarzać różne materiały budowlane, pracować na budowie czy w administracji, w firmach dbających o utrzymanie i modernizację obiektów;
 • TOB świetnie odnajdziesz się na budowie, możesz wspierać biura projektowe, projektować lub wytwarzać różne materiały budowlane, zasilić administrację budowlaną, dbać o utrzymanie i modernizację obiektów;
 • DUL będziesz przygotowany do pomocy przy kierowaniu i organizowaniu budowy obiektów drogowych i kolejowych, w podstawowym zakresie do pracy w biurach projektowych, w administracji czy w firmach dbających o utrzymanie i modernizację podobnych obiektów;
 • BW odnajdziesz się w przedsiębiorstwach melioracyjnych, zakładach komunalnych, biurach projektowych zajmujących się obiektami hydrotechnicznymi, w administracji czy nadzorze budowlanym;

Przykładowe przedmioty:
Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Studia magisterskie

studia magisterskie, to studia drugiego stopnia dla inżynierów budownictwa prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu tego kierunku będziesz cenionym na rynku specjalistą, możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane pozwalające na prowadzenie samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń. 


Studia stacjonarne drugiego stopnia S2
spotykamy się na uczelni przez 3 semestry; studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra;


Studia niestacjonarne drugiego stopnia N2
spotykamy się na uczelni przez 4 semestry; studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra; studia prowadzone są w układzie piątek/sobota/niedziela, odpłatne, umożliwiają równolegle pracę zawodową.


Kryteria kwalifikacyjne
warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo;

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI;
 • Technologia i Organizacja Budownictwa TOB;
 • Drogi Ulice i Lotniska DUL;
 • Budownictwo Hydrotechniczne BH;
 • Budownictwo Energooszczędne BE;

Czego się nauczysz:

 • KBI nauczysz się jak pracuje konstrukcja nietypowego obiektu budowlanego, na co zwrócić uwagę przy  konstrukcjach dużych rozpiętości i o nietypowych połączeniach, poznasz specjalistyczne programy inżynierskie do tworzenia dokumentacji technicznej, poznasz postawy organizacji budowy. Chcesz czuć pewność jako projektant z dużą dawką wiedzy? – ta specjalność jest dla ciebie.
 • TOB zdobędziesz wiedzę jak zorganizować niemal każdą budowę, nauczysz się projektować nietypowe obiekty budowlane, nauczymy cię jak tworzyć oraz czytać dokumentację techniczną. 
 • DUL nauczysz się  jak zaprojektować autostrady i węzły drogowe, jak pracują konstrukcje mostowe, jaka powinna być idealna nawierzchnia drogowa i dlaczego grunt jest tu bardzo istotny. 
 • BH będziesz wiedzieć jak projektować nowoczesne drogi wodne i porty, budowle hydrotechniczne metalowe czy betonowe, jak posadowić takie obiekty, jak je utrzymać i modernizować. 
 • BE będziesz potrafić wykonać bilans cieplny i termomodernizację budynków, zaprojektujesz energooszczędne przegrody, posiądziesz wiedzę z zakresu odnawialnego i alternatywnych źródeł energii. 
 • ES zostaniesz gruntownie przygotowany do pełnienia roli konstruktora w międzynarodowej firmie budowlanej, zdobędziesz wiedzę w zakresie teorii konstrukcji, projektowania i technologii wykonawstwa konstrukcji inżynierskich, zarządzania projektami budowlanymi w otoczeniu międzynarodowym. 
 • ICM będziesz przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i kierowania zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku, posiądziesz wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych, przygotowania dokumentacji do przetargów na arenie międzynarodowej. 

Twoja kariera zawodowa:

 • KBI prac w biurach zajmujących się projektowaniem m.in. obiektów mieszkalnych, przemysłowych, komunalnych, sportowych, praca przy wytwarzaniu i projektowaniu materiałów budowlanych, odnajdziesz się na placu budowy, w administracji budowlanej czy dbając o utrzymanie i modernizację obiektów. 
 • TOB świetnie odnajdziesz się na budowie, możesz wspierać biura projektowe, projektować lub wytwarzać różne materiały budowlane, zasilać administrację budowlaną, czy dbać o utrzymanie i modernizację obiektów. 
 • DUL będziesz móc kierować i organizować budowy obiektów drogowych i kolejowych, pracować w biurach projektowych, w administracji czy w firmach dbających o utrzymanie i modernizację podobnych obiektów.  
 • BH odnajdziesz się w przedsiębiorstwach melioracyjnych, zakładach komunalnych, biurach projektowych zajmujących się obiektami hydrotechnicznymi, w administracji czy nadzorze budowlanym. 
 • BE w biurach projektowych możesz wykonywać audyty energetyczne, określać zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych budynkach pasywnych tak by wybudowany obiekt zadawalał użytkownika. 

Przykładowe przedmioty:

Tutaj znajdziesz sylabusy (link niżej)
ZUT - Polska Rama Kwalifikacji / Rok 2021/2022 / Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Budownictwo (S2) / Sylabus - wykaz przedmiotów


O nas (strona w przygotowaniu)

WBiIŚ posiada wykwalifikowaną kadrę akademicką zawszę chętnie służącą pomocą. Dzięki nowoczesnym laboratoriom można z łatwością przybliżyć studentom badania wyrobów budowlanych. Dodatkowo organizowane są spotkania z przedstawicielami różnych firm budowlanych oraz producentów, dzięki czemu studenci są informowani o najnowocześniejszych technologiach, a także poznają ciekawostki związane z pracą w branży budowlanej

Student, Jan Drozdowicz, semestr 6 TOB


‎1. Droga do wiedzy prowadzi przez naszą uczelnię przy towarzyszeniu naszej wspaniałej kadry
‎2. Uczelnia która spełnia marzenia
‎3. Nasi studenci przyszłością powstania nowych budowli

Studentka, Maja Stróżyk, semestr 6 KBI


Zajęcia prowadzone przez doświadczoną i zaangażowaną w swoją pracę kadrę dydaktyczną, pomagającą zgłębić bardzo skomplikowane zagadnienia mechaniczne. W porównaniu z innymi uczelniami stosunkowo małe grupy (wykładowe liczą 100 osób, gdzie po większych uczelniach jest ich 300), co pomaga w dokładnym zrozumieniu zagadnień, istnieje możliwość zadania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi.

Student, Adrian Małysa, semestr 6 KBI


Polecam wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szczecinie. Poziom nauczania jest wysoki, a przy tym prowadzący zajęcia potrafią dobrze wytłumaczyć zagadnienia. Wszystkie informacje na stronie są podawane w przejrzysty, czytelny sposób, a wydział dba o studenta, np. pomaga w załatwieniu praktyk. Po 3. roku studiów mogę stwierdzić, że podjąłem dobrą decyzję, kierując się na ZUT

Student, Sebastian Sekrecki, semestr 6 KBI

Galeria