Pomoc materialna

 

ZARZĄDZENIE ZUT NR 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - treść zarządzenia (format:  pdf, rozmiar:  264 kB)

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017 - treść zarządzenia (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)

Zarządzenie Rektora ZUT nr 70 z 22-12-2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - treść zarządzenia (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)