Talenty Jutra

Wystartował program grantowy #TALENTYJUTRA którego organizatorem jest Fundacja Empiria i Wiedza

To wyjątkowa możliwość dla młodych badaczek, naukowców i wynalazców w wieku 15 – 25 lat, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukowo-badawczą.

Twój wynalazek, praca badawcza czy projekt możesz zgłosić w jednej z kategorii:

  • biotechnologia,
  • nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu,
  • nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku,
  • informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki fizyczne i astronomia

Projekty można zgłaszać do 15 listopada. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, w tym m.in. zakładane rezultaty, jego budżet i harmonogram.

Komisja konkursowa wybierze 20 najlepszych projektów, rozpatrując je według kryteriów takich jak: oryginalność i innowacyjność, znaczenie projektu dla rozwoju danej dyscypliny nauk, znaczenie planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia oraz możliwość wykonania zaplanowanych działań przez młodego badacza.

Dowiedz się więcej i zgłoś się na https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra

 

Naciśnij aby odtworzyć wideo promocyjne
play obrazek