Wykazy czasopism, wydawnictw i konferencji

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (21.12.2021)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (01.12.2021)

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (22.07.2021)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (09.02.2021)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (18.12.2019)

Wykaz czasopism naukowych (25.01.2017)

  • Lista A (format:  pdf, rozmiar:  639 KB)
  • Lista B (format:  pdf, rozmiar:  272 KB)
  • Lista C (format:  pdf, rozmiar:  276 KB)