Rada Dyscypliny

Rada dyscypliny naukowej – Inżynieria Lądowa i Transport

Skład osobowy rady ILiT

prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska - przewodnicząca

dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT - zastępca
prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
dr inż. Małgorzata Abramowicz
dr inż. Krystyna Araszkiewicz
dr inż. Roman Bednarek
dr inż. Jarosław Błyszko
dr inż. Robert Jurczak
dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka
dr inż. Rafał Nowak
dr inż. Paweł Sikora
dr inż. Piotr Trojanowski
dr inż. Hanna Weber - sekretarz
dr inż. Adam Zieliński
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz