Opinie Rady Dyscypliny 2020/21

Opinia nr 1/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra inż. Pawła Sikory w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - treść opinii  (format:  pdf, rozmiar:  254 KB)


Opinia nr 2/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: rekomendowania dr hab. inż. Elżbiety Horszczaruk prof. ZUT na członka Rady Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  190 KB)


Opinia nr 3/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Pawła Mieczkowskiego, prof. ZUT na promotora doktorantki Oliwii Merskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  176 KB)


Opinia nr 4/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: rekomendowania członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgr inż. Moniki Pułtorak uczestnika Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)


Opinia nr 5/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  200 KB)


Opinia nr 6/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Pawła Sikory - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  309 KB)


Opinia nr 7/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  204 KB)


Opinia nr 8/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  199 KB)


Opinia nr 9/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 KB)


Opinia nr 10/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  204 KB)


Opinia nr 11/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  194 KB)


Opinia nr 12/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  196 KB)


Opinia nr 13/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 KB)


Opinia nr 14/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  202 KB)


Opinia nr 15/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 KB)