Projekt INT 190 PL

INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Opis projektu:
 • Program (źródło finansowania): Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
 • Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2021-2022, umowa nr 5195/INTERREG V A MV/BB/PL/2021/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego nr W42/INTERREG V A MV/BB/PL/2021
 • Lider Projektu: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Tematyka projektu: Zagadnienia energetyczne i planistyczne w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych na obszarze wysp Uznam i Wolin
 • Czas trwania projektu: październik 2020 – czerwiec 2022

 

Piknik OZE

Piknik realizowany jest w ramach projektu INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin, oraz wpisanym w Festiwal Nauki 2021. Realizacja w dniu 24.09.2021, w godz. 9-16, na terenie WBiIŚ.  

Piknik OZE i towarzyszące mu konkursy zostały objęte patronatem JM Rektora ZUT w Szczecinie, Pana dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT. Celem głównym pikniku jest promowanie wykorzystywania OZE w życiu codziennym, wskazanie potrzeby przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym i globalnym, kształtowanie akceptowalności społecznej dla przemian energetycznych. Celem uzupełniającym jest promocja Uczelni oraz projektu MoRE. W programie przewidziano 8 głównych atrakcji:

 1. Pozyskiwanie energii z OZE - prezentacja wybranych technologii
 2. Jakość powietrza - prezentacja wybranych technik pomiarowych
 3. Termowizja w praktyce - prezentacja
 4. "Wielki wybuch z wody" - przemiany chemiczne w pozyskiwaniu wodoru
 5. Cykl krótkich prelekcji (Ekologia w budownictwie, Ekologiczny transport, Ekologia w turystyce, Społeczeństwo ekologiczne, Przegląd dobrych praktyk)
 6. Strefa aktywnych - konkursy dla dzieci, segregacja śmieci, strefa zero-waste
 7. Debaty oksfordzkie w tematyce wprowadzania OZE
 8. Prezentacje dostępnych na rynku pojazdów z napędem elektrycznym oraz nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa.

Wydarzenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców o dużej rozpiętości wieku (od wieku wczesnoszkolnego do słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku), przy czym główną grupą docelową jest młodzież w wieku szkolnym (szkoły średnie).  Konkursy towarzyszące Piknikowi dedykowane są młodzieży szkolnej z regionu pogranicza, tj. Województwa Zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii-Pomorze Przednie i Brandenburgii.


Data: 24.09.2021, g. 9 – 16  

Lokalizacja: Szczecin (PL), teren ZUT, budynek i teren WBiIŚ

Osoba do kontaktu: Karolina Kurtz-Orecka (WBiIŚ)

 • Telefon 1: 91 449 48 84
 • Telefon 2: 608 691 975

Grupy zorganizowane proszone są o rejestrację. (kurtz@zut.edu.pl)


Dostępne informacje:

Regulaminy konkursów:

 1. Konkurs fotograficzny  (format:  pdf, rozmiar:  818 KB)
 2. Konkurs na hasło promujące OZE  (format:  pdf, rozmiar:  815 KB)
 3. Konkurs na interpretacje wyników badań powietrza (format:  pdf, rozmiar:  469 KB)

 4. Konkurs wiedzy o OZE (format:  pdf, rozmiar:  650 KB)

W dniu 24 września 2021 r. ZUT (PP2) zorganizował i przeprowadził Piknik OZE oraz towarzyszące mu spotkanie Partnerów projektu. Wydarzenie odbyło się na terenie ZUT, w budynku oraz na parkingu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Piknik i towarzyszące mu konkursy zostały objęte patronatem JM Rektora ZUT w Szczecinie Pana dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT.

Celem głównym pikniku było promowanie wykorzystywania OZE w życiu codziennym, wskazanie potrzeby przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym i globalnym, kształtowanie akceptowalności społecznej dla przemian energetycznych. Celem uzupełniającym była promocja projektu MoRE oraz Uczelni.

W programie zrealizowano 7 głównych atrakcji: 1) Pozyskiwanie energii z OZE - prezentacja wybranych technologii, 2) Jakość powietrza - prezentacja wybranych techniki pomiarowych, 3) Termowizja w praktyce - prezentacja, 4) "Wielki wybuch z wody" - przemiany chemiczne w pozyskiwaniu wodoru, 5) Cykl krótkich prelekcji o tematyce ekologicznej, 6) Strefa aktywnych - konkursy dla dzieci oraz rozgrywki gry planszowej Mobiliada, 7) regaty łódek solarnych (we współpracy z projektem INT205).

Wydarzenie kierowane było do szerokiego grona odbiorców o dużej rozpiętości wieku (od wieku wczesnoszkolnego do słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku), przy czym główną grupą docelową stanowiła młodzież w wieku szkolnym (szkoły średnie). W imprezie wzięło udział łącznie 280 osób w zróżnicowanym wieku (od ok. 4 lat do ponad 80), łącznie z Partnerami i zaproszonymi wystawcami – 312 osób, w tym 122 kobiety i 190 mężczyzn.

W konkursach (zorganizowano 5 konkursów, w tym 1 bezpośrednio w trakcie trwania pikniku) towarzyszących imprezie czynnie uczestniczyła młodzież szkolna z regionu pogranicza, z Polski i Niemiec. Łącznie nagrodzono 26 laureatów z Polski (22 osoby) i z Niemiec (4 osoby).

W trakcie trwania wydarzenia wdrożono procedury związane z Covid-19.