Gdzie złożyć dokumenty

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska


al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin, pokój nr 202, 203 
od 19.08. do 28.08. 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - 14:00
od 21.09. do 02.10. 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - 14:00
tel. 91 449 42 18, 91 449 47 16
e-mail: rekrutacjawbia@zut.edu.plDYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo N1/N2, inżynieria środowiska N2


al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin, pokój nr 137
Godziny przyjmowania dokumentów:
15.09.2020 (wtorek) w godz. 10:00 - 12:00
16.09.2020 (środa) w godz. 9:00 - 11:00
17.09.2020 (czwartek) w godz. 13:00 - 15:00
18.09.2020 (piątek) w godz. 9:00 - 11:00
21.09.2020 (poniedziałek) w godz. 9:00 - 11:00
22.09.2020 (wtorek) w godz. 13:00 - 15:00
tel. 91 449 43 00
e-mail: rekrut.wbia.N@zut.edu.pl

Możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu przyjęcia dokumentów dzwoniąc pod numer:
tel. 91 449 43 00, 91 449 46 25, 91 449 42 79, 91 449 42 01

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY NA STUDIA W CZASIE PANDEMII COVID-19
NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
(al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin)

  1. W celu dostarczenia dokumentów przyjdź bez osoby towarzyszącej.
    W przypadku, gdy Twoja sytuacja wymaga obecności opiekuna lub innej osoby, uprzedź o tym mailowo lub telefonicznie Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
  2. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego oraz oryginału świadectwa maturalnego w celu okazania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jest to konieczne do poświadczenia zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem.
  3. Podczas wizyty miej założoną maseczkę i rękawiczki oraz zachowuj wymaganą odległość 2 m od innych osób.
  4. Po wejściu na wydział, przy portierni, znajduje się oznaczone stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk. Użyj go nawet jeśli masz założone rękawiczki jednorazowe.
  5. Wpisz się do rejestru osób odwiedzających budynek – rejestracja na portierni.
  6. Zalecane jest posiadanie własnego długopisu. W przypadku jego braku środki piśmiennicze będą udostępniane i po każdym użyciu będą dezynfekowane.
  7. Przy stanowisku komisji rekrutacyjnej może przebywać tylko jeden kandydat. Jeśli wchodząc zobaczysz, że przy stanowisku znajduje się już osoba, zaczekaj przed wejściem. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m od innych osób.