Study plan

Civil Engineering (Budownictwo)

Detailed description on the website: KRK ZUT: http://krk.zut.edu.pl/pl/2020-2021/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/civil-engineering-S2/

Subjects may be modified in individual semesters

SPECIALTIES:
# Kod przedmiotu Nazwa Punkty ECTS Godzin zajęć Uwagi
1 WBIA/S2CE/A/C/01 Complex Concrete Structures 3 30
 2 WBIA/S2CE/A/C/02 Complex Metal Structures 3 30  
3 WBIA/S2CE/B/01 Mathematics 2 30  
4 WBIA/S2CE/A/03-3 PHS - History of Architecture 2 30 Do wyboru 1 z 4
5 WBIA/S2CE/A/03-1 PHS - History of Art 2 30 Do wyboru 1 z 4
6 WBIA/S2CE/A/03-2 PHS - History of Civil Engineering 2 30 Do wyboru 1 z 4
7 WBIA/S2CE/A/03-4 PHS - History of Engineering Structures 2 30 Do wyboru 1 z 4
8 WBIA/S2CE/A/01-1 Technical English 3 45  
9 WBiA/S2CE/A/01-2 Polish Language and Culture 3 45 Dla obcokrajowców
10 WBIA/S2CE/ES/D/03 Basics of Bridge Engineering 3 45  
11 WBIA/S2CE/ES/D/04 Civil Engineering 3 45  
12 WBIA/S2CE/ES/D/07 Issues in Contemporary Building Physics 2 30  
13 WBIA/S2CE/ES/D/02 Management of building projects 2 30  
14 WBIA/S2CE/ES/D/05 Precast Concrete Structures 2 45  
15 WBIA/S2CE/ES/D/01-1 Theory of Constructions 3 45  
16 WBIA/S2CE/ES/D/06-1 Sustainable Construction 2 30 Do wyboru 1 z 2
17 WBIA/S2CE/ES/D/06-2 Sustainable Construction 2 30 Do wyboru 1 z 2
Liczba punktów ECTS  w semestrze: 30
# Kod przedmiotu Nazwa Punkty ECTS Godzin zajęć Uwagi
1 WBIA/S2CE/A/C/05 Computer Methods 2 30  
2 WBIA/S2CE/A/C/04 Special Foundations 2 30  
3 WBIA/S2CE/A/C/03 Structural Dynamics 3 45  
4 WBiA/S2CE/P/01 Practical Placement - 4 weeks 1 4 weeks Lipiec, sierpień
5 WBIA/S2CE/02-2 Intellectual Property 1 15 Do wyboru 1 z 2
6 WBIA/S2CE/02-1 Intellectual property (copyright law) 1 15 Do wyboru 1 z 2
7 WBIA/S2CE/ES/D/12 Complex Concrete Structures II 4 60  
8 WBIA/S2CE/ES/D/13 Complex Metal Structures II 4 60  
9 WBIA/S2CE/ES/D/08-2 Computer Aided Design-2 2 45  
10 WBIA/S2CE/ES/D/14 Computer Aided Metal Structures Design 2 45  
11 WBIA/S2CE/ES/D/09-1 Cost Management in Construction-1 2 30  
12 WBIA/S2CE/ES/D/10 Earthen Structures 2 30  
13 WBIA/S2CE/ES/D/11 Structural Reliability Theory 2 45  
14 WBIA/S2CE/ES/D/15 Theory of Constructions II 3 45  
Liczba punktów ECTS  w semestrze: 30
# Kod przedmiotu Nazwa Punkty ECTS Godzin zajęć Uwagi
1 WBIA/S2CE/A/06 Diploma Seminar 3 45  
2 WBIA/S2CE/A/05-2 Diploma Thesis ES 20    
3 WBIA/S2CE/A/04-2 PS - Ethic and Social Aspects of Economic Activity 1 15 Do wyboru 1 z 2
4 WBIA/S2CE/A/04-1 PS - Ethics in Business 1 15 Do wyboru 1 z 2
5 WBIA/S2CE/ES/D/16 Diagnostics and Modernization of Buildings 2 30  
6 WBIA/S2CE/ES/D/17 Theory of Elasticity and Plasticity 2 45  
7 WBIA/S2CE/ES/D/18 Timber Structures 2 45  
8 WBiA/S2CE/W01 Basics of Scientific Information - Training - 2  
Liczba punktów ECTS  w semestrze: 30

#

Kod przedmiotu

Nazwa

Punkty ECTS

Godzin

zajęć

Uwagi

1

WBIA/S2CE/A/C/01

Complex Concrete Structures

3

30

 

2

WBIA/S2CE/A/C/02

Complex Metal Structures

3

30

 

3

WBIA/S2CE/B/01

Mathematics

2

30

 

4

WBIA/S2CE/A/03-3

PHS - History of Architecture

2

30

Do wyboru, 1 z 4

5

WBIA/S2CE/A/03-1

PHS - History of Art

2

30

Do wyboru, 1 z 4

6

WBIA/S2CE/A/03-2

PHS - History of Civil Engineering

2

30

Do wyboru, 1 z 4

7

WBIA/S2CE/A/03-4

PHS - History of Engineering Structures

2

30

Do wyboru, 1 z 4

8

WBIA/S2CE/A/01-1

Technical English

3

45

 

9

WBiA/S2CE/A/01-2

Polish Language and Culture

3

45

Dla obcokrajowców

10

WBIA/S2CE/ICM/D/05

Advanced Concrete Structures – International Perspective

2

45

 

11

WBIA/S2CE/ICM/D/07

Applied Construction Management

2

30

 

12

WBIA/S2CE/ICM/D/06

Construction Technologies

3

45

 

13

WBIA/S2CE/ICM/D/04

Current Developments in Civil Engineering and Built Environment

3

45

 

14

WBIA/S2CE/ICM/D/03

International Tender Management

2

30

 

15

WBIA/S2CE/ICM/D/02

Social Aspects in International Construction Industry

2

30

 

16

WBIA/S2CE/ICM/D/01

Theory of Constructions

3

45

 

Razem 30 punktów ECTS

#

Kod przedmiotu

Nazwa

Punkty ECTS

Godzin

zajęć

Uwagi

1

WBIA/S2CE/A/C/05

Computer Methods

2

30

 

2

WBIA/S2CE/A/C/04

Special Foundations

2

30

 

3

WBIA/S2CE/A/C/03

Structural Dynamics

3

45

 

4

WBiA/S2CE/P/01

Practical Placement - 4 weeks

1

4 weeks

Lipiec, sierpień

5

WBIA/S2CE/02-2

Intellectual Property

1

15

Do wyboru, 1 z 2

6

WBIA/S2CE/02-1

Intellectual property (copyright law)

1

15

Do wyboru, 1 z 2

7

WBIA/S2CE/ICM/D/12

Advanced Geoengineering

2

30

 

8

WBIA/S2CE/A/D/08-1

Computer Aided Design-1

2

45

 

9

WBIA/S2CE/ICM/D/09-2

Cost Management in Construction -2

2

30

 

10

WBIA/S2CE/ICM/D/11

Innovative Developments in Construction

3

45

 

11

WBIA/S2CE/ICM/D/13

International Construction

3

45

 

12

WBIA/S2CE/ICM/D/15

Strategic Management in Construction

3

60

 

13

WBIA/S2CE/ICM/D/14

Underground Structures

2

45

 

14

WBIA/S2CE/ICM/D/10-1

Sustainable Design and Environmental Engineering

4

60

Do wyboru, 1 z 2

15

WBIA/S2CE/ICM/D/10-2

Sustainable Design and Environmental Engineering

4

60

Do wyboru, 1 z 2

Razem 30 punktów ECTS

#

Kod przedmiotu

Nazwa

Punkty ECTS

Godzin

zajęć

Uwagi

1

WBIA/S2CE/A/06

Diploma Seminar

3

45

 

2

WBIA/S2CE/A/05-2

Diploma Thesis ICM

20

 

 

3

WBIA/S2CE/A/04-2

PS - Ethic and Social Aspects of Economic Activity

1

15

Do wyboru, 1 z 2

4

WBIA/S2CE/A/04-1

PS - Ethics in Business

1

15

Do wyboru, 1 z 2

5

WBIA/S2CE/ICM/D/16

BIM in Construction Management

3

45

 

6

WBIA/S2CE/ICM/D/17

International Construction Seminar

2

30

 

7

WBIA/S2CE/ICM/D/18

Research Skills

1

15

 

8

WBiA/S2CE/W01

Basics of Scientific Information - Training

-

2

 

Razem 30 punktów ECTS